Poczta Polska w Przeczy

Logo_poziom_200x106
Poczta Polska S.A. zaprasza do współpracy osoby zainteresowane prowadzeniem Agencji Pocztowych, niewielkiej placówki świadczącej usługi pocztowe, np.: przyjmowanie listów, paczek, wpłat na rachunki bankowe, przekazów pocztowych, odbiór listów i paczek.
 

Od kandydatów na Agentów Pocztowych oczekujemy:

 

  • zarejestrowanej działalności gospodarczej lub gotowości do jej prowadzenia,
  • dysponowaniem lokalem (własnym lub wynajętym),
  • zapewnienie podstawowego wyposażenia biurka, komputera (w zał. wykaz minimalnych parametrów) , Internetu, drukarki, czytnika kodów kreskowych.
  •  

Agentom Pocztowym oferujemy:

 

  • szkolenia,
  • opragramowanie,
  • sprzęt eksploatacyjny, np. waga do listów i paczek, datownik, druki i materiały niezbędne do realizacji usług pocztowych,
  • elementy wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej (szyld z logo, semafor),
  • stałe wynagrodzeie, a w przypadku wypracowania przychodów powyżej określonej kwoty atrakcyjną prowizję uzależnioną od sprzedaży.
  •  

Agentem Pocztowym może zostać również osoba będąca właścicielem sklepu, biura podróży, agencji ubezpieczeniowej lub innego punktu handlowo-usługowego i prowadzić działalność jako dodatkowe źródło dochodu.

 

Podstawą współpracy agencyjnej jest umowa agencyjna oparta na przepisach Kodeksu cywilnego i zgodna z wzorcem umowy funkcjonującym w Poczcie Polskiej S.A. Umowa agencyjna określa m.in.: zakres usług świadczonych w agencji pocztowej, godziny pracy agencji, wykaz wyposażenia, sposób rozliczeń i stawki prowizji dla agenta.
 

Wynagrodzenie Agenta pocztowego w zależności od zakresu wykonywanych usług, czasu pracy agencji (wymiar może być już od 4 godzin od poniedziałku do piątku) oraz innych uwarunkowań, może występować w formie kwoty gwarantowanej lub prowizji. Poczta Polska S.A. gwarantuje Agentowi pocztowemu stałą kwotę miesięcznego wynagrodzenia.

 

Przed rozpoczęciem działalności agencyjnej Poczta Polska S.A. organizuje i przeprowadza dla Agenta pocztowego i/lub osób przez niego upoważnionych szkolenie przygotowawcze. Agenci pocztowi zawsze mogą liczyć na wsparcie oraz pomoc pracowników Poczty Polskiej S.A. wyznaczonych do współpracy z Agentem pocztowym.

 

Kontakt:

tel. kom. : 504703301

tal. stacjonarny : 77 40 22 888
e-mail: katarzyna.cmok@poczta-polska.pl

Adres jednostki:

ul. Krakowska 46, 45-076 Opole

Loading Facebook Comments ...

Twój komentarz