Biblioteka

O BIBLIOTECE

Początki biblioteki w Przeczy datują się na lata 50- te XXw. Wtedy to powstał
w Przeczy punkt biblioteczny podlegający bibliotece w Oldrzyszowicach, która udostępniała swoje zbiory czytelnikom z Przeczy. Mieścił się on pod adresem Przecza 50.
Biblioteką i czytelnikami opiekowała się najpierw p. Czechowska, potem p. Żmudź, którą później zastąpiła p. Kostrzewa pracując w bibliotece do 1982 roku.
Od 1982 do 2007 roku w bibliotece pracowała p. Bronisława Perz.
W roku 1979 zlikwidowano bibliotekę w Oldrzyszowicach a na jej bazie utworzono bibliotekę w Przeczy. Od połowy lat 80-tych Filii Bibliotecznej w Przeczy podlegały punkty biblioteczne, które utworzono w Oldrzyszowicach i Stroszowicach. W tamtym czasie
z księgozbioru biblioteki korzystało ok. 180 czytelników licząc razem z punktami bibliotecznymi.
W latach 90-tych ówczesny sołtys Przeczy, p. Janeczek przeniósł bibliotekę do nowego budynku straży pożarnej poprawiając tym samym warunki lokalowe biblioteki.

Na podstawie wspomnień p. Bronisławy Perz.

W dniu dzisiejszym biblioteka znajduje się w tym samym miejscu i podlega Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Lewinie Brzeskim.
W chwili obecnej do biblioteki zapisanych jest zaledwie 79 czytelników z czego większość stanowią dzieci i młodzież. Do dyspozycji czytelników posiadamy 3951 książek. Zbiory biblioteczne są systematycznie powiększane a propozycje czytelnicze coraz bardziej atrakcyjne. Wśród naszych zbiorów znajduje się nie tylko szeroki wybór beletrystyki, ale też literatura faktu, biografie, fantasy, sensacja, książki historyczne, podróżnicze, popularno- naukowe. Szczególną wagę przywiązuje się do oferty czytelniczej dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi znajdą szeroki wybór bajek, baśni, powiastek i opowiadań współczesnych polskich pisarzy, natomiast na młodzież czeka głównie literatura oparta na faktach, książki sensacyjno- przygodowe oraz fantasy.
Biblioteka oferuje również czasopisma: ? Kurier brzeski?, ?Poradnik domowy? a dla najmłodszych ?Kumpel? lub gry planszowe.
Od dwóch lat rozszerzamy swoją działalność. Oferujemy bezpłatny dostęp do inter-netu a za niewielką opłatą można wydrukować potrzebne dokumenty.
Biblioteka oferuje również pomoc przy pisaniu pism urzędowych np.: CV, listu motywa-cyjnego itp. Poza tym organizowane są warsztaty, wieczory baśni, lekcje biblioteczne, zajęcia dla dzieci.
Największym problemem biblioteki są niesumienni czytelnicy, którzy latami nie oddają pożyczonych książek.
Zachęcam wszystkich do odwiedzin w bibliotece i dalszego korzystania z naszych zbiorów.

 

Opracowała i tekst napisała Pani 
Ewa Boczkowska 

 

Biblioteka czynna w środy i czwartki w godz 12.30-18.00
Przecza 50
49-345 Skorogoszcz
Tel. 077 415 94 21
e-mail: biblioteka_Przecza@op.pl