Pliki

 Plan odnowy miejscowości Przecza w latach 2016-2022

 Statut Sołectwa Przecza – Uchwała

 Statut Stowarzyszenia Szerokie Horyzonty – Uchwała

 Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Szerokie Horyzonty