Geodezja Marta i Jan Kuszyk

GEODEZJA MARTA I JAN KUSZYK

 
USŁUGI Z ZAKRESU GEODEZJI TRADYCYJNEJ:

mapy do celów projektowych
mapy do celów prawnych
podziały, wydzielenia, ZRID, wznowienia znaków granicznych
wytyczenia
pomiary objętości
obsługa geodezyjna
modernizacja EGiB

 
USŁUGI Z ZAKRESU GEODEZJI NOWOCZESNEJ:

ortofotomapy
inspekcje techniczne
rolnictwo precyzyjne (wskaźnik NDVI)
zdjęcia z nalotów
modele 3d
numeryczny model terenu (NMT)
numeryczny model pokrycia terenu (NMPT)
Pracujemy w środowisku CAD, MICROSTATION.

 
Adres:
Przecza 66 I
49-345 Skorogoszcz

www.geodezjaopole.com.pl

Tel.: 509069990, 500774489
E-mail: geodezjakuszyk@poczta.onet.pl