Przedszkole

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:

cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym

i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Nasze przedszkole zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności. Uczy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności zaspakaja naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata, przygotowuje je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.


 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 
* Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w których wszyscy czują się dobrze

i bezpiecznie.

* Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać

wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

* Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.

* W kolorowej i dobrze urządzonej sali dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności

i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.

* Funkcjonalnie urządzony ogród stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.

* Przedszkole promuje zdrowy styl życia, kształtuje świadomość prozdrowotną i proekologiczną.


 

OPIEKA LOGOPEDYCZNA

 
Nasze Przedszkole oferuje możliwość opieki logopedycznej. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie zarówno dla dzieci, jak i dla wielu rodziców.
Nie trzeba dodatkowo szukać specjalisty, ani nigdzie dojeżdżać, wszystko mamy na miejscu.
Logopeda co jakiś czas przeprowadza tzw. badania przesiewowe, aby skontrolować mowę wszystkich dzieci
w przedszkolu i wyłonić te, które potrzebują jego pomocy.
Zachęcamy.


 

RYTMIKA

 

Zajęcia rytmiki prowadzone w naszym przedszkolu rozwijają umiejętności muzyczne, kształtują aparat fonetyczny, pracę przepony, motorykę dużą oraz małą, myślenie, koordynację ruchowo-wzrokowo-słuchową, zręczność, skoczność, szybkość, zwinność, wytrzymałość i gibkość, a także oswajają z sytuacjami stresowymi ( trema przed występem), a co najważniejsze – są doskonałą zabawą:)


 

ANGIELSKI

 
W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, bowiem chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w formie zabawy, w korelacji z wszystkimi obszarami edukacji.


 
Przedszkole Publiczne w Przeczy

Przecza 19

49-345 Skorogoszcz
Telefon: (077) 412-84-90
Dyrektor: Danuta Szczerbik

Facebook/przedszkole-przecza