Ferma drobiu w Przeczy !!!

ferma drobiu

Protest Mieszkańców Przeczy i okolic

wobec budowy fermy drobiu

na terenie Sołectwa Przecza.

 

Kategorycznie i zdecydowanie wyrażamy sprzeciw wobec planom budowy „budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 201/3 obręb Przecza” – (cztery budynki „kurniki” na ok. 40 tysięcy kur).

 

Podyktowane jest to obawą o Pogorszenie się warunków życia:

Uciążliwy odór

Zagrożenie bakteryjno-epidemiologiczne

Zanieczyszczenie środowiska

Hałas urządzeń wentylacyjnych

Uciążliwość komunikacyjna

Dewastacja dróg

Spadek cen nieruchomości

 

Biorąc pod uwagę już istniejące na naszym terenie – chlewnie i obory produkcji przemysłowej, wszystkie te powyższe czynniki pomnożą uciążliwość Naszej Egzystencji.

 

Mieszkańcy Sołectwa Przecza

Loading Facebook Comments ...

Twój komentarz