2015

1. Remont dróg
na terenie Przeczy
2. Doposażenie Sali wiejskiej
(stoły, telewizor)
3. Wymiana ogrodzena i konserwacja placu zabaw
w Raskach oraz zakup i montaż siatki na obiekt sportowym w Przeczy
4. Utrzymanie terenów publicznych

(koszenie, podlewanie, drobne naprawy konserwcyjne, paliwo, utrzymanie porządku na obiekcie sportowym, sprzątanie cmentarza i kościoła)
5. Coroczna organizacja

Bożego Ciała oraz Dożynek
festynu
Dnia Dziecka
zabawy mikołajkowej
zabawy sylwestrowej