2014

1. Konserwacja i pielęgnacja
użytków zielonych sołectwa Przecza i Raski.

2. Zakup kosiarki (traktorka)
do wykaszania użytków zielonych w sołectwie Przecza i Raski.

3. Uczestnictwo drużyny z Przeczy
w XVII turnieju sołectw. Zajęliśmy VI miejsce.

4. Remont drogi
od kościoła do osiedla.

5. Remont drogi szutrowej
od osiedla w kierunku stacji PKP.

6. Utrzymanie domeny i hostingu
sołectwa Przecza i Raski.

7. Ponowne złożenie wniosku
na wykonanie 13 punktów świetlnych w sołectwie Przecza i Raski.

8. Udział w konkursie korony dożynkowej
Przecza otrzymała wyróżnienie w kwocie 150zł.

9. Gospodarstwo Przecza
darowiznę sołectwu w kwocie 200zł.
Kwoty z wyróżnienia i darowizny przeznaczono na obsadzenia krzewami,
ronda w Przeczy.

10. Organizacja festynu
przez Radę Sołectwa i LZS w Przeczy.

11. Pomalowanie świetlicy wiejskiej.
Pieniądze pozyskano z gminy Lewin Brzeski.

12. Z Banku Spółdzielczego Grotków-Łosiów
pozyskano 300zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup naczyń
do świetlicy wiejskiej w Przeczy.

13. Koszenie bezpłatnie placu zabaw
w przedszkolu w Przeczy od wiosny do jesieni.

14. Pozyskano pieniądze z gminy Lewin Brzeski
na zakup podgrzewacza wody do świetlicy wiejskiej w Przeczy.

15. Organizacja Dożynek wiejskich

16. Rada Sołecka oraz Pani Monika Kasiuba, Pani Ewa Boczkowska
Radny- Stefan Kachel, Radny Powiatowy- Adam Disek
zorganizowali Mikołajki w świetlicy wiejskiej, dla dzieci sołectwa Przecza i Raski.

17. Udostępnienie bezpłatnie mieszkańcom Przeczy i Rasek
świetlicy na organizację sylwestra 2014/2015.