2013

1. Dofinansowanie placu zabaw na raskach
zakup piaskownicy i dostarczenie bezpłatnie piasku
przez Pana Jana Kuszyk.

2. Zakup kuchenki gazowej
z piekarnikiem elektrycznym do świetlicy wiejskiej Przeczy.

3. Zgłoszenie wniosku
do gminy Lewin Brzeski w sprawie zamontowania 13 punktów oświetleniowych
w miejscowościach Przecza i Raski w dniu 4.09.2013.
Punkty te zostały zgłoszone przez mieszkańców.

4. Utrzymanie domeny i hostingu sołectwa Przecza i Raski.
sołectwa Przecza.

5. Odwodnienie drogi
prowadzącej do tartaku w Przeczy.

6. Wykonanie zjazdu
z drogi gminnej do obiektu rekreacyjno-sportowego w Przeczy.

7. Wykonanie i utwardzenie drogi
na cmentarz w Przeczy.

8. Zorganizowanie wraz z LZS-em dwudniowego festynu w miesiącu lipcu.

9. Konserwacja i pielęgnacja
użytków zielonych sołectwa Przecza i Raski.

10. Organizacja Dożynek Wiejskich.

11. Udostępnienie świetlicy wiejskiej na sylwestra 2013/2014