Mamy TO…

IMG_3704

Mamy TO…
 
dzięki zabiegom naszych radnych, Adama Dziaska – radnego powiatu Brzeskiego oraz Stanisława Piszczka – radnego gminy Lewin Brzeski, udało się doprowadzić do przesunięcia kwoty potrzebnej na remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Przecza, który został zdewastowany pracami budowlanymi kanalizacji sanitarnej, a nie został ujęty w projekcie wykonawczym inwestycji.

W tym roku (2020) zostanie wykonana pierwsza część odbudowy chodnika, od pierwszych zabudowań do kościoła, kwota przekazana na ten cel przez Powiat Brzeski wynosi 100.000zł, w następnym roku remont zostanie dokończony od kościoła do końca naszej miejscowości.

W roku 2019 Gmina Lewin Brzeski przekazała kwotę 100.000zł za którą to ułożono nowy krawężnik wzdłuż całego chodnika.
 
Mieszkańcy, Radni, Sołtys wraz z Radą Sołecką dziękują Staroście Powiatu Brzeskiego panu Jackowi Monkiewiczowi i Burmistrzowi Lewina Brzeskiego panu Arturowi Kotarze.
 

Red. zdj.

Włodzimierz Szwajcowski
 

Loading Facebook Comments ...

Twój komentarz