Wybrano Sołtysa i Radę Sołecką…

WYBORY

Kolejne zebranie wiejskie w gminie Lewin Brzeski już za nami. W świetlicy wiejskiej w Przeczy mieszkańcy sołectwa zebrali się, by wybrać na nową kadencję Sołtysa i Radę Sołecką.
 

Mieszkańcy wybrali Panią Monikę Kasiuba na stanowisko Sołtysa.

 

Natomiast do Rady Sołeckiej dostali się:

Elżbieta Domaszewska, Grażyna Forst, Aleksandra Cholewczyńska, Jadwiga Oryszczyn, Stanisław Forst, Juliusz Żmudź (Zastępca Przewodniczącego), Włodzimierz Szwajcowski (Przewodniczący).

 

Burmistrz Artur Kotara pogratulował wygranych wyborów i życzył powodzenia w sprawowaniu tak ważnej funkcji na terenie Sołectwa Przecza. Jednocześnie podziękował byłemu Sołtysowi, którym był przez dwie kadencje Pan Stanisław Piszczek.

Loading Facebook Comments ...

Twój komentarz