Podziękowania Stanisława Piszczka Sołtysa Sołectwa Przecza

1

W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa Sołectwa Przecza – Raski pragnę serdecznie podziękować za zaufanie jakim obdarzyli mnie Państwo przez dwie kadencje. Wierzę, iż poprzez swoją pracę przyczyniłem się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz pozytywnie wpłynąłem na zmianę wizerunku naszego sołectwa . Zaangażowanie to, nie byłoby możliwe bez Państwa pomocy. W związku z powyższym składam podziękowania na ręce:
 
członków Rady Sołeckiej:

Grażyny Forst, Piotra Kurdziela, Stanisława Forsta, Włodzimierza Szwajcowskiego, Janusza Oziębłowskiego, Marzeny Kurdziel, Cezary Kurdziel, Tomek Łazowski.

 
mieszkańców i sympatyków sołectwa, którzy wspierali mnie swoją pracą:

Pani Dyrektor Joanny Dziasek, Radnego Powiatowego Adama Dziaska, Stowarzyszeniu „Szerokie Horyzonty”.

 
oraz wszystkim sponsorom i darczyńcą, którzy w latach 2011 – 2019 wspierali Sołectwo Przecza.

Serdeczne podziękowania składam również Burmistrzowi jego zastępcy, Pani skarbnik, Pani sekretarz, Dyrektorowi Domu Kultury, kierownikom działów i pracownikom Urzędu Gminy Lewin Brzeski za życzliwą pomoc i wspieranie mnie przez dwie kadencje.

 
Ze względu na liczne obowiązki jako Radny Gminy Lewin Brzeski zrezygnowałem z ponownego ubiegania się o mandat Sołtysa Sołectwa Przecza.
Nowo wybranemu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej na nową kadencje życzę wytrwałości, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji wszelkich pomysłów w działalności sołeckiej, z mojej strony deklaruję wszelką pomoc, wsparcie i współpracę dla nowo wybranego samorządu Sołectwa Przecza.
 
z Poważaniem
Stanisław Piszczek

Loading Facebook Comments ...

Twój komentarz