Wyjazd do kręgielni z Biblioteką…

Bez tytułu

Regulamin wycieczki na kręgielnię w Opolu w dn. 29 sierpnia 2019r.

 

 1. Organizatorem jest MiGBP w Lewinie Brzeskim Filia Biblioteczna w Przeczy.
 2. Wycieczka przeznaczona jest dla 16 uczniów szkoły podstawowej, dzieci i wnuków mieszkańców Sołectwa Przecza. W przypadku pozostania wolnych miejsc dopuszcza się uczestnictwo dzieci z Gminy Lewin Brzeski.
 3. Zapisu dziecka należy dokonać u Pani Moniki Kasiuby do dn.21 sierpnia br.
 4. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest podpisanie przez opiekunów Wniosku i dostarczenie go do Biblioteki w dn. 28 sierpnia br. – wniosek i regulamin dostępne na stronie http://przecza.pl/ lub w Bibliotece w dn. 28.08.19r.
 5. Przejazd pociągiem na trasie Przecza – Opole Główne – Przecza. Wyjazd o godz. 9:36, powrót o godz. 14:30
 6. Organizacja wycieczki może ulec zmianie ze względów niezależnych od Organizatora (np. załamanie pogody, zmiana rozkładu jazdy PKP itp.).
 7. Miejsce i czas zbiórki : stacja kolejowa Przecza 15 min przed planowanym wyjazdem.
 8. Uczestnicy zabierają ze sobą:
 • ważną legitymację szkolną,
 • odpowiednie do pogody ubranie,
 • nakrycie głowy,
 • jedzenie i picie (nie zabieramy ze sobą słodyczy, chipsów, słodkich napojów),
 • kieszonkowe.

 

 1. W czasie wycieczki uczestnicy zachowują się stosownie do okoliczności, zachowują ostrożność, wykonują wszystkie polecenia opiekunów.
 2. W razie złego samopoczucia zgłaszają dolegliwości opiekunowi.
 3. Uczestnicy wyjazdu nie będą dodatkowo ubezpieczeni.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników wycieczki wyrządzone innym uczestnikom lub osobom trzecim, ani tez za szkody poniesione przez uczestników, wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem okoliczności niezależnych od Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom, jak również za szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu zajęć.
 6. Kontakt na czas wycieczki 506 040 874. Prosi się o nieudostępnianie nr osobom trzecim.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek

Regulamin

 Upoważnienie

Loading Facebook Comments ...

Twój komentarz