2012

1. Konserwacja i pielęgnacja użytków zielonych
Sołectwa Przecza i Raski.

2. Zamontowanie barierki ochronnej
przed wejściem do przedszkola w Przeczy.

3. Zakup lodówki
Gospodarstwo w Przeczy dofinansowało zakup lodówki
do świetlicy wiejskiej.

4. Założenie i prowadzenie społecznie strony internetowej www.przecza.pl
przez Pana Włodzimierza Szwajcowskiego.

5. Zakup kosiarki żyłkowej.

6. Utwardzenie drogi.
od przedszkola na cmentarz.

7. Naprawa drogi
od kościoła do osiedla.

8. Rewitalizacja rowu
wyczyszczenie i wykoszenie rowu od osiedla do stacji PKP.

9. Kupienie Huśtawki
na plac zabaw w Raskach.

10. Przycięcie lip
na cmentarzu w Przeczy.

11. Konkurs Piękna Wieś Lewińska
zostaliśmy uhonorowani dyplomem za udział w konkursie
.
12. festyn na obiekcie sportowym
8-9.09.2012 organizacja festynu.

13. Organizacja Dożynek Wiejskich.

14. Czyszczenie rowu
od ?ronda? w stronę Rasek.

15. Udostępnienie świetlicy Mieszkańcom
na zabawę Sylwestrową 2012/2013.