2011

1. Urządzenie placu zabaw w przysiółku Raski.?
    Gospodarstwo Rolne w Przeczy ufundowało słupki, Gmina zakupiła siatkę ogrodzeniową,
    Mieszkańcy Rasek ogrodzili plac zabaw a Sołectwo Przeczy zakupiło huśtawki.
2. Barierki ochronne przed przedszkolem w Przeczy.
    Na sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Sołtys Przeczy poprosił o zamontowanie barierki
    ochronnej przed wejściem do Przedszkola w Przeczy
3. Festyn.
?    15-16 Września zorganizowano festyn przez Radę Sołecką i LZS w Przeczy.
4. Otwarcie obiektu Rekreacyjno-Sportowego.?
    16 -go Września Msza Dożynkowa i uroczyste otwarcie obiektu sportowego z udziałem Burmistrza
    i Władz Lewina Brzeskiego.
5. Konkurs Piękna Wieś
    Sołectwo Przecza wzięło udział w gminnym konkursie piękna wieś.
    Zostaliśmy wyróżnieni nagrodą 300zł, kupiliśmy kuchenkę mikrofalową do naszej świetlicy.
6. Pielęgnacja użytków zielonych.
    Konserwacja i pielęgnacja terenów zielonych Sołectwa Przecza i Raski.